Scinet.cz » Články

Téma: Kvantová mechanika

IT/Počítače, Kavárna, Věda »

[ 18.6. 2010 ]
Selhala nejbezpečnější technika pro přenos informací?

Kvantová kryptografie představuje oblast s největším příslibem k perfektnímu zabezpečení informací. Přírodní zákony, na kterých stojí, totiž nejdou ošálit. Nicméně podle zpráv z minulých týdnů se trojici fyziků údajně podařilo tvrzení o dokonale bezpečném přenosu vyvrátit. Tvrdí, že v komerčním systému pro kvantově zabezpečený přenos informací našli chybu, která útočníkovi zaručí, že nebude odhalen.
Kvantová kryptografie je moderní vědou, jež se zabývá co možná nejdokonalejším utajením přenášených informací – od ostatních oblastí kryptografie se liší tím, že metody šifrování se v ní zakládají na přírodních zákonech. …

Věda, Zprávy »

[ 28.5. 2010 | Komentářů (5) ]
Dosaženo kvantové teleportace na 16 km

Čínským fyzikům se podařilo teleportovat kvantovou informaci mezi fotony (částicemi světla) na vzdálenost 16 km. Ve skutečnosti nešlo o teleportaci částic, jak si to běžně představujeme, ale o přenos kvantových stavů. Přenesou-li fyzici stav jedné částice na druhou částici, částice v cíli je de facto částicí startovní. Kvantová teleportace se odehrává okamžitě, a to díky jevu zvanému kvantová propletenost. Jsou-li dvě částice kvantově propletené, tak ať jsou od sebe libovolně vzdálené, každá z nich okamžitě ví, co dělá ta druhá. Tento jev, se kterým se …

IT/Počítače, Věda »

[ 31.12. 2007 | Komentář (1) ]
Fyzici provedli první kvantový výpočet

Výzkumní pracovníci z University of Queensland, kteří jsou součástí mezinárodního vědeckého týmu, poprvé v historii provedli kvantový výpočet. Jde o důležitý krok k sestavení kvantových počítačů.
Profesor Andrew White z Centre for Quantum Computer Technology z University of Queensland společně s kolegy z kanadské University of Toronto tvrdí, že se jim povedlo manipulací s kvantověmechanicky propletenými fotony ― částicemi světla ― vypočítat prvočinitele čísla 15.
„Prvočísla jsou dělitelná pouze samy sebou a jedničkou, takže prvočinitelé 15 jsou čísla 3 a 5,“ připomíná profesor White.
„Ačkoliv řešení tohoto problému …

Věda »

[ 2.5. 2007 ]

Brazilští fyzici poprvé v historii pozorovali podivný kvantový jev, který je velkou překážkou ve vývoji kvantových počítačů.
V kvantových počítačích budou základem informací kvantové bity. Ty se od normálních bitů liší tak, že nejsou rovny ani jedničce a ani nule, ale jsou superpozicí obou stavů.
Problém je ten, že kvantové bity musejí v kvantovém počítači interagovat s lokálním prostředím. Při této interakci ale dochází k jejich zničení. Proto se vědci snaží vyvinout techniky, které by tento problém se ztrátou informací minimalizovaly a informace na základě …

Věda »

[ 20.3. 2007 ]

Mezinárodní tým fyziků s českým zastoupením vyvinul novou metodu pro analýzu dat z mikroskopu atomárních sil. Díky ní mohou vědci na povrchu látek nejen spatřit jednotlivé atomy, ale také určit jejich chemickou podstatu. O svém objevu informují v prestižním časopise Nature.
Roku 1986 byl Nobelovou cenou za fyziku odměněn vynález řádkovacího tunelovacího mikroskopu. Ten umožnil vědcům zobrazit morfologii povrchu látek s atomárním rozlišením, vykreslovat jednotlivé atomy a také s nimi manipulovat.
Nevýhodou ale bylo, že tohoto zařízení pracovalo výhradně s elektricky vodivými materiály.
Pokrok přišel s …

Věda »

[ 12.3. 2007 ]

Známý britský fyzik Stephen Hawking v 70. letech zjistil, že černé díry se mohou vypařovat. Ukázal, že pozvolna vydávají záření a tím postupně ztrácejí hmotnost.
Je proto přirozené se ptát, kam se poděly informace o hmotě, která předtím do černé díry spadla? Jsou nějak zakódovány do vycházejícího záření, nebo se prostě ztratily? Problém je ten, že fyzikální zákony nedovolují ani jeden z obou scénářů. Fyzici tento problém označují jako informační paradox černých děr.
Nyní dva vědci z Velké Británie a Indie publikovali práci, v níž …

Věda »

[ 5.3. 2007 ]

Němečtí fyzici udělali další krok na cestě za kvantovými počítači. Vyvinuli nový způsob, jak kontrolovat nejen směr částic světla — tzv. fotonů —, ale také jejich polarizaci.
„V kvantových počítačích budou výpočty řízeny kvantovou povahou částic,“ píše pro server Physorg.com Gerhard Rempe z Ústavu Maxe Plancka v Německu. „Jeden přístup spočívá ve využití částic světla — fotonů —, které by měly být základem těchto počítačů. Informace se budou uchovávat ve vlastnostech světla, třeba v jeho polarizaci,“ dodává.
Aby toho fyzici docílili, musejí mít zařízení, které …

Věda »

[ 2.3. 2007 ]

Americkým fyzikům se podařilo experimentálně ověřit teoretickou předpověď z roku 1955, kdy Jevgenij Lifčic tvrdil, že velikost Casimirovy síly závisí na teplotě.
Casimirova síla je odrazem kvantových efektů probíhajících ve vakuu. I když si lidé většinou myslí, že vakuum je opravdu zcela prázdné, není to pravda. V důsledku kvantových procesů vakuum přímo vře. Existují v něm páry virtuálních částic a objevují se v něm rovněž fluktuace silových polí.
Henrik Casimir v roce 1948 zjistil, že lze detekovat fluktuace elektromagnetického pole jednoduše tak, že ve vakuu …