Scinet.cz » Inzerce

Inzerce

Garantujeme vám exkluzivitu reklamního prostoru po dobu plnění kampaně (na vámi objednaném místě se neobjeví reklama žádného jiného inzerenta).

Reklamy se zobrazují na všech stránkách, ve všech článcích i komunitním diskusním fóru.

Nabízíme několik forem inzerce:

Typy reklam a jejich formáty jsou uvedeny níže. Nevyhovuje-li vám některý z formátů, existuje možnost po dohodě některé upravit.

Pro grafické reklamy používejte flash nebo obrázky ve formátu jpg či gif (i pro animace), popř. png. Abychom maximalizovali zobrazení reklamy, soubory by měly být uloženy na našem serveru (obecně je lepší pro jednodušší reklamy zvolit animaci pomocí obrázku GIF než přes flash).

Uvedené ceny platí vždy za jednu reklamní jednotku.

GRAFICKÁ REKLAMA NA STRÁNKÁCH

LeaderboardLeaderboard
rozměry: 745 px x 100 px
cena: 3500 Kč/týden
poloha: header

BannerScinetBanner
rozměry: 468px × 60px
cena: 2500 Kč/týden
poloha: header nebo tělo článku

HlafBannerScinetHalf-Banner
rozměry: 234 px x 60 px
cena: 1800 Kč/týden (header), 1500 Kč/týden (sidebar nebo tělo článku)
poloha: header, sidebar, tělo článku

Scyscraper Scinet.czSkyscraper
rozměry: 120 px x 600 px
cena: 3500 Kč/týden
poloha: vlevo

Square
rozměry: 250 px x 250 px
cena: 2500 Kč/týden
poloha: sidebar

Medium Rectangle - Titulka Scinet.czMedium Rectangle - poloha na titulní straně - Scinet.cz Medium rectangle

rozměry: 300 px x 250 px
cena: 2500 Kč/týden
poloha: sidebar

Vertical rectangle
rozměry: 240 px x 400 px
cena: 3000 Kč/týden
poloha: sidebar

Vertical banner
rozměry: 120 px x 240 px
cena: 2000 Kč/týden
poloha: sidebar (i levá, volná strana)

Square button
rozměry: 125 px x 125 px
cena: 1500 Kč/týden
poloha: sidebar

Button
rozměry: 120px x 90 px
cena: 1500 Kč/týden
Poloha: sidebar

REKLAMA V TĚLE ČLÁNKŮ A RSS

Reklama v RSS - možnost i grafické reklamyTextová reklama (nebo s logem) v RSS
rozsah: maximálně 200 znaků
velikost: logo maximálně  120 px x 80 px
cena: 1000 Kč/týden

Grafická reklama v RSS
velikost: 234 px x 60 px, 468 px x 60 px
cena: 1500 Kč/týden

Reklama v článku | Textová s odkazem či v podobě odkazuTextová reklama s odkazem
rozsah: maximálně 80 znaků (celý text může být ve formě odkazu)
cena: 2000 Kč/týden
umístění: tělo článku

Textová reklama s odkazem 2
rozsah: maximálně 150 znaků (celý text může být ve formě odkazu)
cena: 2000 Kč/týden
umístění: sidebar

DALŠÍ

Odkaz
Cena obyčejného odkazu na váš web či prezentaci produktu v sekci „Doporučujeme“ činí 800 Kč/týden. Znění odkazu může být jako www.vašefirma.doména, nebo v podobě krátkého textu, jehož rozsah nepřesáhne délku 25 znaků.

PR článek
Texty propagující vámi nabízené služby a produkty by neměl být delší než tří normostrany (tj. 5400 znaků včetně mezer). V perexu bude označen jako „(Obchodní sdělení)“.

Cena: 3000 Kč/týden, resp. 5000 Kč/měsíc.

Pro trvalé zařazení do archivu stránek platí cena 10 000 Kč. Tato možnost je pro vás vhodná v tom případě, pokud vámi nabízený produkt neztrácí na aktuálnosti. Trvalé zobrazení zajistí vyšší čtenost článku a díky tomu, že jej zaindexují roboti vyhledávačů, bude váš text přístupný velkému množství lidí.

Lze využít i nabídky umístění článku do sekce „Nepřehlédněte“, tj. na titulní straně se bude zobrazovat po dobu jednoho týdne, a neujde tak pozornosti žádného příchozího čtenáře. Jednorázový příplatek za sekci „Nepřehlédněte“ je 3500 Kč. V tomto případě ponese článek v nadpise zkratku „PR: „