Scinet.cz » Spolupráce

Spolupráce

Máte-li zájem spolupracovat s naším serverem, nabízíme vám několik možností.

Přebírání zpráv a článků

Přebírat materiály bez vědomí autora/vydavatele je zakázáno. Projevíte-li o naše zprávy a články zájem, kontaktujte nás.

Autorské články jsou zpoplatněny. Cena kratší zprávy, kterou chcete přetisknout, se určuje dohodou; není však nižší než 250 Kč (u zprávy delší než jedna normostrana je minimální cena 400 Kč). Při dlouhodobé spolupráci je možná další dohoda. Zprávy jsou od delších publicistických článků odlišeny zařazením do rubriky „Zprávy“ v záhlaví článku.

Cena ostatních, rozsahem delších článků, analýz, studií, návodů, komentářů aj., které nejsou označeny jako „Zprávy“, se určuje dohodou, není však nižší než 1000 Kč za článek. Všechny přebírané články a zprávy jsou dodávány s nevýhradní licencí.

Články a další texty on demand

Další možností spolupráce je příprava autorských článků, na témata uvedená na serveru Scinet.cz, jen pro vaše účely. Do této kategorie patří i příprava různých textový prezentací, analýz, propagačních materiálů, návodů, manuálů aj. dle vašeho přání.

Obvyklá cena textu se odvíjí od rozsahu; 1 normostrana (tj. 1800 znaků včetně mezer) je honorována částkou minimálně 500 Kč v závislosti na typu textu. Standardní délka článku se pohybuje v rozmezí 2 – 4 normostran. U rozsáhlejších publikací je nutná dohoda.

Všechny takové texty jsou poskytovány s výhradní licencí. Ponecháváme si však právo článek s jistým zpožděním vydat i našem serveru, uvedeme jméno vašeho serveru/magazínu/novin apod. včetně odkazu.

Další formy spolupráce

V případě, že stojíte o jiný typ spolupráce, kontaktujte nás a sdělte nám své nápady.