Scinet.cz » Články

Téma: Kosmologie

Kavárna, Věda »

[ 17.1. 2011 | Komentářů (4) ]
Skupina fyziků představila první možné důkazy o existenci jiných vesmírů

Je-li náš vesmír jedním z mnoha ostrovů v moři falešného vakua, moc šancí, jak zjistit existenci cizích světů, nemáme. Někteří kosmologové a fyzici ale doufají, že možná kolize v minulosti mezi naším a jiným vesmírem zanechala pozorovatelné stopy v reliktním záření, které jsme s to zkoumat. A reliktní záření nám už o povaze našeho kosmu prozradilo mnohé. Díky současné pozorovací technice a tomuto pozůstatku po velkém třesku se kosmologie z teoretické hračkárny stala observační vědou s možností testování a vyvracení kosmologických teorií a modelů.
Pojem inflace …

Kavárna, Věda »

[ 8.9. 2009 | Komentářů (4) ]
Ponořeni v moři multivesmíru aneb Je náš vesmír součástí mnoha světů?

Je existence mnoha světů, multivesmíru, nevyhnutelnou součástí a důsledkem inflačních modelů nebo krajinky strunové teorie? Jaké máme experimentální možnosti, abychom aspoň nějak ukázali, že kousek od nás je opravdu moře dalších vesmírů? Může tou cestou být kosmologická konstanta a její hodnota vypočítaná v rámci pravděpodobností souvisejících s antropickými úvahami?
To je část debaty, nebo spíše povídání, pěti slavných postav moderní fyziky a kosmologie. Andrej Linde, Alex Vilenkin, Alan Guth, David Gross a Sheldon Glashow krátce představují své argumenty pro a proti existenci vícečetných vesmírů, jejichž existence …

Věda »

[ 22.12. 2008 ]
“Mnoho světů v jednom” na ČRo s povídáním Jiřího Grygara

Český rozhlas 6 v pátek 19. prosince odvysílal pořad Hovory o vědě. Tentokrát byl výjimečný tím, že celý byl věnován nové knize Mnoho světů v jednom od Alexe Vilenkina, která právě vyšla v českém překladu. Pořad připravil Libor Dvořák a kromě čtených ukázek z knížky vás světem kosmologie provede i Jiří Grygar.
Příjemný poslech
DOWNLOAD | STREAM
Ukázky knihy věnované moderní kosmologii a „mnoha světům“ se na serveru Scinet.cz objevily už dříve: Exkluzivní ukázky: Mnoho světů v jednom, pátrání po dalších vesmírech.
Oldřich KlimánekProvozovatel serveru Scinet.cz.

Věda »

[ 13.12. 2008 | Komentář (1) ]
Exkluzivní ukázky: Mnoho světů v jednom, pátrání po dalších vesmírech

Na pulty knihkupectví se dostává knižní novinka Mnoho světů v jednom od Alexe Vilenkina. Přinášíme vám ukázky části 5. kapitoly a celou 6. kapitolu, jež jsou věnovány problému vesmírné inflace a představují odrazový můstek pro další povídání o věčné inflaci a tématu mnoha světů.
Mnoho světů v jednom
Pátrání po dalších vesmírech
Vilenkin Alex

Je možné, že vesmír, ve kterém žijeme, je jen jedním z mnoha dalších? Autor, považovaný za kosmologa s největší představivostí a kreativností, nás seznamuje s nejnovějšími kosmologickými představami, představami téměř hraničícími s fantazií, například …

Věda »

[ 9.9. 2007 ]

Brian Greene, známý teoretický fyzik a mezi širokou veřejností proslulý coby úspěšný popularizátor fyziky a kosmologie, napsal se svou kolegyní Jannou Levinovou článek, ve kterém se snaží nastínit odpověď na otázku, proč se rozpínají jen tři prostorové dimenze a co může řídit zrychlenou expanzi vesmíru. Greene s Levinovou studovali bránový model světa s toroidními dodatečnými prostorovými dimenzemi. Abychom měli jasno, co se tím míní: bránové modely jsou teoretické kosmologické modely, v nichž vesmír (třeba právě náš) je „membránou“ (lívancem, chcete-li) vznášející se ve vícerozměrném prostoru, …

Věda »

[ 24.8. 2007 ]

Svět přišel o jednoho z průkopníků teorie žhavého velkého třesku. Ve věku 86 let na věčnost odešel americký fyzik Ralph Alpher. Fyzikální časopis PhysicsWorld.com napsal: „Zemřel zapomenutý otec velkého třesku.“ Pravda, ani ostatní jeho kolegové se přílišného vděku nikdy nedočkali.

Mezi nejznámější příspěvky pro fyziku, potažmo kosmologii, které vzešly z pera Ralpha Alphera, bezesporu patří výpočty relativního zastoupení prvků vzniklých při horkém počátku vesmíru. Ty provedl společně s Georgem Gamowem ve čtyřicátých letech 20. století. Stejně tak spolu předpověděli existenci reliktního záření, onoho notoricky …

Věda »

[ 17.5. 2007 | Komentářů (2) ]

Podle našich současných znalostí existují ve vesmíru čtyři základní síly. Jednou z nich je nám dobře známá gravitace. Ta je z nich ale vůbec nejslabší. Fyzici si nějakou dobu lámou hlavu nad tím, proč tomu tak je. V rámci superstrunové teorie se jedno vysvětlení objevuje. Podle tzv. bránových scénářů je náš vesmír trojbránou plující vícerozměrným prostorem světů. A právě do dodatečného rozměru může naše gravitace unikat. V jedné práci se nyní objevila další podmínka, jak tento dodatečný rozměr může být veliký.
Superstrunová teorie a ještě …

Věda »

[ 2.5. 2007 | Komentářů (2) ]

Světlo světa spatřil nový scénář pro osud našeho vesmíru. Obyčejně se dnes předpokládá, že vesmír jednou bude zcela bez hmoty. Podle představ kosmologů v něm bude jen záření. Dva američtí fyzici si myslí ale něco jiného.
Kdysi, když byl vesmír ještě velmi mladý, mělo záření nad hmotou obrovskou převahu. A vědci čekali, že tomu tak bude i v budoucnosti. Z teoretických prací totiž vyplývalo, že obyčejná hmota se v budoucnosti zcela rozpadne a ve vesmíru zůstane jen nesmírné množství záření. Zmizí tak planety, hvězdy a …