Scinet.cz » Věda

Kvantové počítače o krůček blíže

5.3. 2007, Oldřich Klimánek

Němečtí fyzici udělali další krok na cestě za kvantovými počítači. Vyvinuli nový způsob, jak kontrolovat nejen směr částic světla — tzv. fotonů —, ale také jejich polarizaci.

„V kvantových počítačích budou výpočty řízeny kvantovou povahou částic,“ píše pro server Physorg.com Gerhard Rempe z Ústavu Maxe Plancka v Německu. „Jeden přístup spočívá ve využití částic světla — fotonů —, které by měly být základem těchto počítačů. Informace se budou uchovávat ve vlastnostech světla, třeba v jeho polarizaci,“ dodává.

Aby toho fyzici docílili, musejí mít zařízení, které bude schopno takovéto řízené fotony vyrábět. Právě Gerhard Rempe se svým týmem provedli experiment, v němž kontrolovali jak směr šíření vzniknuvších fotonů, tak i jejich polarizaci.

Nejdříve donutili jeden atom vyzářit paprsek fotonů. Tyto se obvykle šíří v libovolných směrech. Aby jejich paprsky usměrnili, použili takzvanou optickou dutinu, která se skládá ze dvou na sebe otočených zrcadel, umístěných od sebe pouze jeden milimetr. Foton se mezi zrcadly odráží mnohotisíckrát a poté jedním z nich v určeném směru projde.

Třebaže zařízení pro usměrnění fotonů běžně existují, jde o průlomovou práci. Vědci totiž magnetickým polem řídili i směr polarizace fotonů

Jak říkají, je to jen jeden z krůčků ke splnění snu konstrukce kvantových počítačů. Doufají také, že jejich práce pomůže k vývoji dalších nových technik. „Plánujeme také připravit fotony, které by byly propleteny s vnitřním stavem atomu,“ říká Rempe. „To by byl první krok k sestavení kvantové sítě, která umožní přenos kvantových informací mezi různými laboratořemi.“

Oldřich Klimánek

Vydavatel serveru Scinet.cz.


VLOŽIT KOMENTÁŘ

Vypršel časový limit. Prosím, obnovte kontrolní otázku pomocí tlačítka napravo.