Scinet.cz » Články

Téma: Kvantová mechanika

Věda »

[ 30.5. 2006 ]

(Pro Český rozhlas Leonardo)
Vědci se už velmi dlouho bezúspěšně snaží o detekci gravitačních vln, rozruchů časoprostoru, které předpověděl Einstein v roce 1916. Nyní skupina fyziků nastolila nový způsob, jak toho docílit, způsob opírající se o kvantovou mechaniku, přesněji o kvantovou propletenost.
Gravitační vlny by podle Einsteinovy obecné teorie relativity měly vznikat při každém zrychleném pohybu těles, ovšem jsou natolik slaboučké, že detekce je možná pouze u vln vzniklých při astrofyzikálních událostech, jakými jsou např. výbuchy supernov. Bohužel fyzikům se nepodařilo zachytit vůbec nic. Zatím.
Podle článku …