Scinet.cz » Články

Téma: Modely vesmíru

Věda »

[ 22.12. 2008 ]
“Mnoho světů v jednom” na ČRo s povídáním Jiřího Grygara

Český rozhlas 6 v pátek 19. prosince odvysílal pořad Hovory o vědě. Tentokrát byl výjimečný tím, že celý byl věnován nové knize Mnoho světů v jednom od Alexe Vilenkina, která právě vyšla v českém překladu. Pořad připravil Libor Dvořák a kromě čtených ukázek z knížky vás světem kosmologie provede i Jiří Grygar.
Příjemný poslech
DOWNLOAD | STREAM
Ukázky knihy věnované moderní kosmologii a „mnoha světům“ se na serveru Scinet.cz objevily už dříve: Exkluzivní ukázky: Mnoho světů v jednom, pátrání po dalších vesmírech.

var sklikData = …

Věda »

[ 13.12. 2008 | Komentář (1) ]
Exkluzivní ukázky: Mnoho světů v jednom, pátrání po dalších vesmírech

Na pulty knihkupectví se dostává knižní novinka Mnoho světů v jednom od Alexe Vilenkina. Přinášíme vám ukázky části 5. kapitoly a celou 6. kapitolu, jež jsou věnovány problému vesmírné inflace a představují odrazový můstek pro další povídání o věčné inflaci a tématu mnoha světů.
Mnoho světů v jednom
Pátrání po dalších vesmírech
Vilenkin Alex

Je možné, že vesmír, ve kterém žijeme, je jen jedním z mnoha dalších? Autor, považovaný za kosmologa s největší představivostí a kreativností, nás seznamuje s nejnovějšími kosmologickými představami, představami téměř hraničícími s fantazií, například …

Věda »

[ 17.5. 2007 | Komentářů (2) ]

Podle našich současných znalostí existují ve vesmíru čtyři základní síly. Jednou z nich je nám dobře známá gravitace. Ta je z nich ale vůbec nejslabší. Fyzici si nějakou dobu lámou hlavu nad tím, proč tomu tak je. V rámci superstrunové teorie se jedno vysvětlení objevuje. Podle tzv. bránových scénářů je náš vesmír trojbránou plující vícerozměrným prostorem světů. A právě do dodatečného rozměru může naše gravitace unikat. V jedné práci se nyní objevila další podmínka, jak tento dodatečný rozměr může být veliký.
Superstrunová teorie a ještě …

Věda »

[ 2.5. 2007 | Komentářů (2) ]

Světlo světa spatřil nový scénář pro osud našeho vesmíru. Obyčejně se dnes předpokládá, že vesmír jednou bude zcela bez hmoty. Podle představ kosmologů v něm bude jen záření. Dva američtí fyzici si myslí ale něco jiného.
Kdysi, když byl vesmír ještě velmi mladý, mělo záření nad hmotou obrovskou převahu. A vědci čekali, že tomu tak bude i v budoucnosti. Z teoretických prací totiž vyplývalo, že obyčejná hmota se v budoucnosti zcela rozpadne a ve vesmíru zůstane jen nesmírné množství záření. Zmizí tak planety, hvězdy a …

Věda »

[ 17.9. 2006 ]

Astronomové ze Státní ohijské univerzity na základě pozorování blízké galaxie M33 v souhvězdí Trojúhelníka zjistili, že vesmír je možná o 15 % starší a větší, než jak se po dlouhou dobu vědci domnívali.
Objev ukazuje, že hodnota Hubbleovy konstanty — číslo, o které vědci opírají spousty kosmologických výpočtů, včetně výpočtů velikosti a stáří kosmu — by mohla být značně jiná. Podle zjištění je dokonce o 15 % menší, z čehož plyne, že vesmír je o 15 % větší a 15 % starší.
Astronomové k tomuto …

Věda »

[ 31.8. 2006 ]

Američtí fyzici přišli s plánem, jak otestovat předpověď jednoho z moderních kosmologických modelů, podle kterého je náš svět, vesmír, ponořen v ještě mohutnějším kosmu s jednou prostorovou dimenzí navíc.
Ve svém článku Arlie Petters z Dukovy univerzity a Charles Keeton z Rutgersovy univerzity (obě v USA) ukázali, že v důsledku existence čtvrté dimenze by vesmír měl být zaplněn miniaturními černými děrami. Na čem se kosmologický model zakládá a jak dle zmíněných vědců může být existence dalšího rozměru potvrzena experimentem?
Hledání finální teorie kosmu aneb svět …

Věda »

[ 15.6. 2006 ]

(Pro Český rozhlas Leonardo)
Podle standardního modelu velkého třesku založeného na Einsteinově obecné teorii relativity byl velký třesk počátkem kosmu; zrodila se nejen hmota, ale také prostor a čas. Na otázky, co bylo předtím, nedokáže zodpovědět; žádné předtím nebylo a podle minulé věty ani být nemohlo. Nebo snad ano?
Zmíněný standardní model není v žádném případě popisem vzniku světa; líčí pouze jeho vývoj v raných okamžicích po události, kterou velkým třeskem nazýváme. Pokud byste se ptali na příčiny třesku nebo na jiné pichlavější otázky, kterým se …

Věda »

[ 15.5. 2006 ]

(Pro Český rozhlas Leonardo)
Fyzici Neil Turok a Paul Steinhardt přišli s nápadem, jak vyřešit jednu z nejožehavějších otázek kosmologie, problém kosmologické konstanty. Využili k tomu cyklický model kosmu, model, jenž byl stejnými fyziky vytvořen vcelku nedávno v rámci teorie superstrun/M-teorie, avšak který je kontroverzní; předpokládá existenci času před velkým třeskem, stáří kosmu je dle něj větší než 14 miliard let a vesmír prochází opakujícími se cykly velkých třesků a velkých křachů.
Kosmologická konstanta (označována velkým řeckým písmenem lambda) byla do rovnic obecné teorie relativity prvně …