Scinet.cz » Články

Téma: Teorie superstrun

Věda »

[ 9.9. 2007 ]

Brian Greene, známý teoretický fyzik a mezi širokou veřejností proslulý coby úspěšný popularizátor fyziky a kosmologie, napsal se svou kolegyní Jannou Levinovou článek, ve kterém se snaží nastínit odpověď na otázku, proč se rozpínají jen tři prostorové dimenze a co může řídit zrychlenou expanzi vesmíru. Greene s Levinovou studovali bránový model světa s toroidními dodatečnými prostorovými dimenzemi. Abychom měli jasno, co se tím míní: bránové modely jsou teoretické kosmologické modely, v nichž vesmír (třeba právě náš) je „membránou“ (lívancem, chcete-li) vznášející se ve vícerozměrném prostoru, …

Věda »

[ 31.7. 2007 | Komentářů (3) ]

Maďarští vědci předložili návrh, jak vyřešit jednu dlouhotrvající záhadu tajemných částic, které přicházejí k Zemi z dalekého vesmíru. Jejich práce hraje do not i těm, kdo touží nalézt další, neviditelné prostorové dimenze kosmu.
Gabor Barnaföldi a jeho výzkumný tým se soustředil na známou soustavu Cygnus X-3. Jde o binární systém složený z obyčejné a neutronové hvězdy, který je předmětem zájmů fyziků a astronomů již dlouhá léta, neboť z něj k Zemi neustále létají záhadné částice. Maďarští fyzikové se zabývali otázkou, jak by 25 let starou …

Věda »

[ 20.2. 2007 | Komentář (1) ]

Vědci z Washingtonské univerzity chtějí detekovat gravitační vlny, které už dávno předpověděl Albert Einstein. Budou hledat specifický signál, který má pocházet z tance obřích kosmických strun.
Jejich práce se v jistém ohledu zakládá na teorii superstrun, teorie, jež je mnohými fyziky považována za žhavého kandidáta na teorii všeho. Nejelementárnějšími stavebními kameny přírody v ní nejsou bezrozměrné částice, nýbrž malinké a tenounké struny.
Z některých formulací této teorie strun ale vyplývá, že vesmír by mohl být zaplněn strunami přímo astronomických měřítek, strunami, jež jsou pozůstatky po …

Věda »

[ 19.2. 2007 ]

Opravdu existují ve vesmíru jen tři prostorové rozměry? Fyzikální teorie říkají něco jiného. Fyzici ze Spojených států předložili plán, jak nové dimenze hledat.
Cesta za Einsteinovou finální teorií
Trend v teoretické fyzice byl vždy ten, že fyzici se snažili co nejvíce pozorovaných jevů zastřešit co nejjednoduššími a nejuniverzálnějšími teoriemi. Postupem času se vědci dobrali k závěru, že svět je řízen pouze čtyřmi fundamentálními silami. Jsou to elektromagnetická interakce, gravitace a slabá a silná jaderná interakce. Podstatnou část 20. století pak teoretici zasvětili hledání ještě univerzálnějšího rámce, …

Věda »

[ 5.12. 2006 | Komentářů (6) ]

Co se stane, když hodíte slona do černé díry? Zní to jako špatný vtip, ale je to otázka, nad kterou si láme hlavu Leonard Susskind, strunový teoretik ze Stanfordovy univerzity v Kalifornii. Lenny se snaží slona zachránit několik desítek let. Konečně, jak tvrdí, našel způsob, jak toho docílit. Ovšem důsledky jeho objevu otřásají našimi představami o prostoru a času. Jsou-li jeho výpočty správné, slon musí být na více místech najedou.
V každodenním životě je lokálnost samo sebou dána. Jste tam, já jsem zde; nikdo z nás …

Věda »

[ 20.9. 2006 ]

Chystaný experiment má odhalit skryté prostorové rozměry a otestovat alternativní teorii gravitace. Nová studie publikovaná dvěma fyziky z Indie a Ukrajiny obsahuje recept, jak prověřit jedny z nejelegantnějších fyzikálních teorií.
Ať už superstrunová teorie, nebo ještě majestátnější M-teorie (viz rámeček), v kterých fyzici splétají do jednoho konzistentního celku všechny fundamentální síly světa a vlastnosti hmoty, si žádají existenci více než tří známých rozměrů. Krom toho předpovídají, že gravitace — ta nejslabší fundamentální síla — není slabá „od přírody“, nýbrž že její „vetchost“ je způsobena jejím …

Věda »

[ 6.9. 2006 ]

Němečtí vědci se pokusí pomocí experimentu rozluštit záhadu skryté hmoty a energie, které dohromady tvoří 95 % hmoty vesmíru. Pokusí se vytvořit částici skryté hmoty nazvanou axion.
Pokus plánují vědci v německé laboratoři DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) a chtějí jej provést do konce roku.
Adreas Ringwald se svými spolupracovníky k experimentu použijí elektronový laser FLASH. Badatelé se pokusí vytvořit axiony tak, že nechají laserové světlo projít vakuem, v němž bude magnetické pole. Bude-li jejich pokus úspěšný, mohou tak přispět k rozluštění záhady kolem skryté hmoty a …

Věda »

[ 31.8. 2006 ]

Američtí fyzici přišli s plánem, jak otestovat předpověď jednoho z moderních kosmologických modelů, podle kterého je náš svět, vesmír, ponořen v ještě mohutnějším kosmu s jednou prostorovou dimenzí navíc.
Ve svém článku Arlie Petters z Dukovy univerzity a Charles Keeton z Rutgersovy univerzity (obě v USA) ukázali, že v důsledku existence čtvrté dimenze by vesmír měl být zaplněn miniaturními černými děrami. Na čem se kosmologický model zakládá a jak dle zmíněných vědců může být existence dalšího rozměru potvrzena experimentem?
Hledání finální teorie kosmu aneb svět …