Scinet.cz » Články

Téma: Skrytá hmota

Kavárna, Věda »

[ 18.12. 2009 ]
Vzrušení mezi fyziky: Možné známky částic skryté hmoty

Dlouho očekávané výsledky experimentu CDMS-II, jehož úkolem je hledat částice skryté hmoty, přinesly velký příslib, avšak ne jednoznačnou odpověď. Mezi fyziky zavládlo velké vzrušení, ale dvě nalezené události jsou stále málo na to, aby vědci z CDMS mohli jednoznačně říct, že nalezli částici z rodiny WIMP, kousek supersymetrické hmoty.
Čtěte také:

Pátrání po supersymetrické skryté hmotě
Našli fyzici z CDMS částici skryté hmoty? Sledujte přímý přenos ohlášení výsledků

Vědci výsledky výzkumu prezentovali včera v 23:00 našeho času. Oznámení souběžně probíhalo na půdě Fermilabu a SLACu (dvou laboratořích proslulých …

Kavárna, Komentáře, Věda »

[ 15.12. 2009 | Komentářů (6) ]
Pátrání po supersymetrické skryté hmotě

Už zhruba 70 let víme, že hmota, kterou ve vesmíru jsme schopni pozorovat, tvoří jen špičku kosmického ledovce – většina hmoty vesmíru je před našimi zraky skryta. Nevidíme ji, skrývá se, ale svou gravitací ovlivňuje chování celých galaxií. Normální kvarková hmota (z kvarků jsou složeny neutrony, protony, škvarky, my a také jiné, exotičtější částice) tvoří asi jen 15 % látky, kterou vesmír obsahuje.
Text navazuje na článek Našli fyzici z CDMS částici skryté hmoty? Sledujte přímý přenos ohlášení výsledků.
Nebo by obsahovat měl – v případě, …

Kavárna, Komentáře, Věda »

[ 15.12. 2009 ]
Našli fyzici z CDMS částici skryté hmoty? Sledujte přímý přenos ohlášení výsledků

Na blozích věnovaných fyzice se to v minulých dnech hemžilo spekulacemi o možném objevu částic skryté hmoty. Blogeři poté přinesli nové informace, některé z velkých prohlášení – že už za pár dní o objevu může vyjít článek v časopise Nature – se ukázaly jako nesprávné. Nature žádný takový článek nevydá, protože jej nemá, poněkud podrážděně oznámil jeho editor Leslie Sage.
Čtěte také: Pátrání po supersymetrické skryté hmotě
Fyzici psali se vzrušením o tom, že tým vědců z projektu CDMS (Cryogenic Dark Matter Search – Hledání temné kryogenické …

Věda »

[ 7.6. 2009 ]
Další pokus o vyvrácení existence skryté hmoty. Teď pomocí satelitních galaxií Mléčné dráhy

Nedávná studie satelitních galaxií naší Mléčné dráhy vrhá pochybnosti na současné modely skryté hmoty. Vědci říkají, že podle modelů by se v těchto oblastech neměla vyskytovat žádná temná hmota, jenomže pohyb hvězd ukazuje něco jiného. Pozorování by prý mohla podpořit teorii MOND, podle které není k vysvětlení pohybů galaxií a hvězd zapotřebí skryté hmoty, nýbrž že jsou nutné úpravy zákonu gravitace. Tvrdí to mezinárodní vědecký tým na základě pozorování pohybu hvězd uvnitř satelitních galaxií.
Pojem skryté (temné) hmoty se do astronomie dostal už před více než …

Věda »

[ 17.5. 2007 ]

Na základě pozorování Hubbleova kosmického teleskopu vědci odhalili kolem jedné velice vzdálené galaktické kupy prstenec skryté hmoty, oné tajemné substance, která tvoří většinu látkového obsahu vesmíru.
Vědci byli výsledky analýzy údajů z pozorování velice překvapeni. Jde totiž o první příklad takovéhoto prapodivného rozložení skryté hmoty. Kupa galaxií, jež je nepoeticky označována jako ZwCl0024+1652 leží od Země ve vzdáleností 5 miliard světelných let a její průměr činí 2,6 milionů světelných let. Prstenec se vědcům zjevil znenadání při mapování rozložení skryté hmoty uvnitř kupy.
Myšlenka, že galaxie potažmo celý …

Věda »

[ 4.4. 2007 | Komentářů (2) ]

Ačkoliv vědci získávají čím dál více důkazů hovořících pro existenci skryté hmoty vesmíru, někteří se stále domnívají, že nic takového neexistuje. Observační údaje o pohybu galaxií vysvětlují nikoliv pomocí dodatečné neviditelné hmoty, ale chybou v Newtonových zákonech. Alex Ignatiev z Výzkumného ústavu teoretické fyziky v Melbourne navrhnul nový experiment, který buď může potvrdit odchylky od Newtonových zákonů, a potvrdit jednu kontroverzní teorii, nebo ji může smést na propadliště dějin.
Podle upravené verze Newtonových zákonů, takzvané modifikované Newtonovy dynamiky (MOND), je gravitace na větších vzdálenostech silnější, …

Věda »

[ 12.3. 2007 ]

Jestliže se skrytá hmota vesmíru skládá z málo svítivých objektů shlukujících se do chomáčovitých struktur, jednotlivé chomáče musejí mít hmotnost menší než desetinu hmotnosti Země. Alespoň to tvrdí němečtí a britští fyzici.
O podstatě skryté hmoty, která tvoří drtivou většinu látkového obsahu vesmíru, se toho příliš neví. Zatímco někteří vědci se domnívají, že ji tvoří exotické částice specifických vlastností, jiní se přiklánějí k názoru, že je tvořena z málo svítivých těles obyčejné hmoty. Benton Metcalf z Ústavu Maxe Plancka v Německu a …

Věda »

[ 11.1. 2007 | Komentářů (2) ]

Mezinárodní tým vědců vytvořil trojrozměrnou mapu skryté hmoty vesmíru. Díky ní mají astronomové poprvé možnost přímo spatřit, jak se dosud neznámá substance, představující jednu z hlavních složek vesmíru, rozkládá na těch největších měřítkách.
Co je skrytá hmota
Pojmem skrytá hmota (někdy též tmavá či temná) astronomové označují hmotu, která sice není viditelná teleskopy, ale jež se projevuje svými gravitačními účinky na okolí. Podle všeho tato neznámá substance tvoří kolem pětadvaceti procent celkové hmoty/energie vesmíru. Pouhých pět procent přitom náleží obyčejné svítivé látce (hvězdám, prachoplynovým mračnům, celým …