Scinet.cz » Články

Téma: Extrasolární planety

Kavárna, Komentáře, Věda »

[ 22.10. 2010 | Komentářů (6) ]
Cizí planeta, na které byl na „100 % život“, se „záhadně ztratila“

Astronom Steven Vogt před pár týdny tvrdil, že jím objevená planeta, „ta nejpodobnější naší Zemi“, překypuje životem. Průlom v astronomii, v hledání exoplanet, byl hlavní zprávou mnoha médií včetně těch odborně laděných. V tu dobu se navíc OSN chystala rokovat o strategii lidstva v komunikaci s mimozemšťany. Co čert nechtěl, vše je „tak trochu“ jinak. (Přemíra uvozovek v nadpisu prozradila leccos…)
Na konci září a počátkem října světová média včetně těch českých informovala o významném objevu planety mimo náš solární systém – planeta Gliese 581 g ležící …

Věda »

[ 18.6. 2009 ]
Astronomové si brousí zuby na planety v cizích galaxiích

Objevy planet ležících mimo sluneční soustavu dnes už nikoho nepřekvapí. V naší Mléčné dráze jich astronomové našli už více než 350. A že musí existovat i u hvězd mimo naši Galaxií, je také samozřejmé — ovšem doteď vědci neměli žádná pořádná vodítka, jak jejich přítomnost ve vzdálených hvězdných ostrovech odhalit. Několik astronomů však jeden způsob navrhuje — navíc je možné, že extragalaktická planeta byla už před pár lety nevědomky objevena.
Podle nové vědecké studie, jež se objeví v magazínu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, …

Věda »

[ 12.7. 2007 ]

Mezinárodní tým astronomů získal první přesvědčivé důkazy o existenci vody v atmosféře planety mimo sluneční soustavu. K tomuto závěru došli na základě analýzy dat ze Spitzerova vesmírného teleskopu. Ten zkoumal světlo absorbované planetou podobnou Jupiteru, která nese označení HD 189733b, jež z pohledu teleskopu prošla před mateřskou hvězdou. Vědci se ale stejně nedomnívají, že by na této planetě mohl existovat život ― teplota na jejím povrch totiž dosahuje hodnot kolem 1.200 stupňů Celsia.
Astronomové doposud nalezli na 250 extrasolárních planet, tj. takových, které leží mimo …

Věda »

[ 20.4. 2007 | Komentářů (2) ]

Pátrání po vzdálených cizích světech dostává novou dimenzi. Vědci totiž už nebudou planety hledat takříkajíc slepě ― teď vědí ještě lépe, kam se dívat. Zjistili totiž, že planety, na kterých by se mohl vyvinout i život, se často vyskytují v systémech se dvěma hvězdami. Žijeme na planetě, která je součástí sluneční soustavy s jednou hvězdou. Připadá nám přirozené, že po obloze pluje pouze jedno Slunce. Ale co když tam někde existují světy, kterým svítí slunce třeba dvě? Myslíte si, že to není možné? Je. A …

Věda »

[ 24.10. 2006 ]

Počítačové simulace ukazují, že planety podobné Zemi mohou vznikat s pomocí planetárních obrů. Astrofyzici ze Spojených států zjistili, že ke vzniku planet s podmínkami vhodnými pro vznik a rozvoj života může dojít tehdy, když tzv. obyvatelnou zónou — určitou oblastí kolem hvězdy — projde jiná, obří planeta.
Takováto „migrace“ obřích planet je podle vědců docela častým jevem. Někteří astronomové si myslí, že se tím vzniku planet podobných Zemi zabraňuje. Domnívají se, že obr na sebe gravitačně váže hmotu z protoplanetárního disku, ze kterého planety vznikají, …

Věda »

[ 30.9. 2006 ]

Astronomové planetu nalezli nepřímo před třemi lety, kdy jim pomohl tzv. efekt gravitační mikročočky, k němuž dochází, když se jedna hvězda dostane mezi Zemi a pozorovanou hvězdu. Světelné paprsky vzdálenější stálice se v gravitačním poli té bližší ohnou – podobně jako světlo v optické čočce. Následkem toho vzdálenější hvězda na nějakou dobu zjasní a je pozorovatelná.
Tu a tam se v údajích astronomů objeví ještě jedno zjasnění, které ukazuje na existenci planety kolem hvězdy v popředí. Tímto způsobem vědci umějí nalézt daleko více vzdálených planet …