Scinet.cz » Věda

Objevena voda na vzdálené planetě

12.7. 2007, Oldřich Klimánek

Mezinárodní tým astronomů získal první přesvědčivé důkazy o existenci vody v atmosféře planety mimo sluneční soustavu. K tomuto závěru došli na základě analýzy dat ze Spitzerova vesmírného teleskopu. Ten zkoumal světlo absorbované planetou podobnou Jupiteru, která nese označení HD 189733b, jež z pohledu teleskopu prošla před mateřskou hvězdou. Vědci se ale stejně nedomnívají, že by na této planetě mohl existovat život ― teplota na jejím povrch totiž dosahuje hodnot kolem 1.200 stupňů Celsia.

Astronomové doposud nalezli na 250 extrasolárních planet, tj. takových, které leží mimo naši sluneční soustavu. Většina z nich se podobá největší planetě sluneční soustavy, Jupiteru. Jupiter se sice skládá převážně z vodíku a helia, ale v jeho atmosféře se nachází třeba i metan a voda (či přesněji vodní pára). Vědci se proto domnívali, že vodu by mohli naleznout i na planetách mimo náš sluneční systém.

Zmíněná exoplaneta prochází přes mateřskou hvězdu z pohledu Země co 2,2 dne. Při zákrytu je část světla hvězdy pohlcena atmosférou planety, což se projeví na poklesu jasnosti hvězdy. Vědci se při hledání stop vody soustředili na tři vlnové délky v přijímaném infračerveném záření: 3.6, 5.8 a 8.0 mikrometru (čili x-miliontin metru). Podle zjištění atmosféra planety absorbovala méně světla s vlnovou délkou 3.6 mikrometrů než záření o větších vlnových délkách. Vědci to vysvětlují právě přítomností velkého množství vodních par v atmosféře exoplanety.

Třebaže je nepravděpodobné, že by na této planetě mohl existovat život, ať už třeba i jakkoliv primitivní, objev podporuje domněnku astronomů, že voda se ve velkém množství může vyskytovat i v jiných planetární systémech. To dává astronomům naději, že v budoucnu budou moci najít extrasolární planety podobné Zemi, na kterých voda může být také. Právě pravděpodobnost výskytu života na nich by byla mnohem vyšší. Bohužel na to současné teleskopy ještě nestačí. Velkou naději ale vědci vkládají do vesmírného dalekohledu JWST (James Webb Space Telescope), jehož start je plánován na rok 2013.

V dubnu došlo k omylu?

Ještě poznámka na závěr. V dubnu letošního roku astronomové oznámili tentýž objev: voda na exoplanetě HD 209458b. Podle mnoha vědců však nešlo o přesná měření; přesněji řečeno, nešlo ani o měření, nýbrž o šum v přístrojích Hubbleova vesmírného teleskopu.

Oldřich Klimánek

Vydavatel serveru Scinet.cz.


VLOŽIT KOMENTÁŘ

Vypršel časový limit. Prosím, obnovte kontrolní otázku pomocí tlačítka napravo.