Scinet.cz » Kauzy, Kavárna, Věda

Část hlášení IPCC o globálních změnách klimatu je postavena na studentské práci a článku z horolezeckého časopisu

1.2. 2010, Oldřich Klimánek

Schreckhorn, Finsteraarhorn, Alpy / foto: Tallin, Wikimedia

Problémy se 4. hodnotící zprávou IPCC o klimatických změnách způsobených člověkem mají své další pokračování. Výroky Klimatického panelu o mizení ledu z vrcholků světových hor „v důsledku globálního oteplování“  totiž vycházejí ze studentské práce — o sníženém zájmu o slézání ledovců — a také článku z horolezeckého časopisu.

Mezivládní panel pro klimatické změny při OSN (IPCC) má zase z ostudy kabát. Nejde už jen o přebírání informací z populárních časopisů pro laiky (New Scientist) nebo Wikipedie (…), jež se v hlášení odrážejí, ale jak zjistil deník Telegraph, Panel čerpá dokonce z časopisu pro horolezce. Řada dalších údajů, které se v hlášení IPCC objevují, je navíc přebírána od aktivistů, členů Greenpeace nebo WWF.

Nejnovější hlášení IPCC z roku 2007 obsahuje i pasáž o ústupu ledu z vrcholků hor v Andách, Alpách a v Africe. Podle zjištění deníku Telegraph Klimatický panel ve své zprávě ohledně mizení ledu ale citoval dva poněkud zvláštní články. Ani jeden z nich totiž neprošel vědeckou kontrolou a založeny jsou na tom, co se autoři doslechli.

Prvním je text, který vyšel v magazínu pro horolezce (typ časopisu, který v obchodě najdete v části „Hobby“). Článek z roku 2002 o úbytku ledu jako takový vycházel přitom jen z vyprávění horolezců, neopíral se o žádná data.

Druhou citaci si vysloužila diplomová práce studenta zeměpisu z Univerzity v Bernu, kterému o „mizení ledu“ z Alp vyprávěli tamní horští průvodci.

Přes všechny chyby a skandály, které hlášení a samotné IPCC provázejí, však její autoři a „příznivci“ trvají na tom, že ani tyto chyby nemůžou zvrátit jasné závěry, které z hlášení plynou. Písničku zpívají stále dokola – ať už šlo o „pár emailů několika jednotlivců“ v aféře ClimateGate, „neexistující“ střet zájmů R. Pačaurího, šéfa IPCC, „neškodnou chybu“ zmizení himálajských ledovců do roku 2035 atd.

Autorem článku v horolezeckém časopise Climbing je Mark Bowen, kromě jiného také autor dvou knih o globálním oteplování, „překvapivě“ alarmistických – Thin Ice (Tenký led), 2005 a Censoring Science (Cenzura vědy), 2007, která je chvalozpěvem na jednoho z nejhlasitějších alarmistů dnešní doby, Jima Hansena z NASA, jenž proslul celou řadou těch nejsilnějších alarmistických prohlášení o globálním oteplování a katastrofických následcích pro lidstvo, které kdy kdo vyslovil.

I Dario-Andri Schwörer, autor diplomové práce, jež byla citována v hlášení IPCC, je aktivista, člen programu TOPtoTOP, jehož poselstvím je „ochrana klimatu“. Sám sebe prezentuje jako „známého experta na dopady klimatických změn v Alpách“.

Ve své práci se věnoval sníženému zájmu o slézání ledovců. Autor nijak systematicky nesledoval led v Alpách, zkrátka se zabýval důvody, proč tamní průvodci už nemají tolik práce jako kdysi. Průvodci jako první faktor v nižším zájmu o lezení viděli recesi a vysoký kurs švýcarského franku vzhledem k marce (sic!). Až na druhém místě se pak objevují možné „změny v prostředí“.

Jak dále píše server ClimateQuates.com, problém je, co si z jeho práce vzalo IPCC – protože sám autor říká, že „zda pozorované změny jdou na vrub globálním změnám klimatu, se můžeme jen dohadovat“.

Dávat pokles zájmu o slézání ledu do souvislostmi s klimatickými změnami je nesmysl – jak píše i deník Telegraph, tohle je opravdu bezvýznamný indikátor úbytku horského zalednění. Kromě toho i sami horolezci ledové stěny svou aktivitou poškozují a strhávají.

Ještě zajímavější však je, že při povídání o globálních změnách klimatu, které mohou stát za nižším zájmem o ledové lezení (haha), se Schwörer odvolává právě na IPCC.

Klimatické scénáře ukazují na zvýšený úbytek permafrostu a ledovců

(Na základě klimatických scénářů IPCC) Scénář úbytku permafrostu a ledovců napovídá, že tyto změny budou pokračovat a pravděpodobně v budoucnosti ještě zrychlí.

Jinými slovy řečeno, IPCC cituje práci, v níž její autor — Schwörer — zmiňuje (možnost) mizení ledu v důsledku klimatických změn, přičemž tuto možnost autor citoval ze scénářů IPCC.

Oldřich Klimánek

Vydavatel serveru Scinet.cz.


Komentáře (2) »


VLOŽIT KOMENTÁŘ

Vypršel časový limit. Prosím, obnovte kontrolní otázku pomocí tlačítka napravo.