Scinet.cz » IT/Počítače, Zprávy

Chrome: podepsáním smlouvy jste se prodali Googlu

4.9. 2008, Scinet.cz

Nadšení kolem Chrome, nového webového prohlížeče Googlu, začíná mezi uživateli tlumit licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA), tedy s vámi. Body smlouvy jasně říkají, že vše, co přes Chrome odešlete, nebude patřit jen vám, ale i Googlu. Stažením a nainstalováním Chrome dáváte souhlas k tomu, aby Google se vším, co uděláte a vytvoříte, nakládal podle svého uvážení. „Díla“ může překládat, upravovat a prodávat třetím stranám.

Nejkontroverznějšími body EULA ujednání jsou odstavce 11. bodu. V české verzi vypadají následovně.

11. Licence k Obsahu poskytnutá vámi

11.1 K Obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte v rámci Služeb nebo jejich prostřednictvím si ponecháváte autorská práva a jakákoli jiná práva, která ohledně tohoto Obsahu vlastníte. Odesláním, zveřejněním nebo zobrazením obsahu udělujete společnosti Google trvalou, neodvolatelnou, celosvětovou, bezplatnou a nevýhradní licenci k reprodukování, přizpůsobování, upravování, překládání, publikování, veřejné prezentaci a šíření jakéhokoli Obsahu, který předložíte, zveřejníte nebo zobrazíte v rámci Služeb nebo jejich prostřednictvím. Výhradním účelem této licence je umožnit společnosti Google zobrazovat, šířit a propagovat Služby a může být odvolána pro určité Služby, jak je definováno v Dalších smluvních podmínkách těchto Služeb.

11.2 Souhlasíte s tím, že licence zahrnuje právo společnosti Google zpřístupnit tento Obsah jiným společnostem, organizacím nebo osobám, s nimiž má Google smluvní vztahy v oblasti publikačních služeb a používat tento Obsah v souvislosti s poskytováním těchto služeb.

11.3 Berete na vědomí, že společnost Google při provádění požadovaných technických kroků za účelem poskytování Služeb svým uživatelům smí (a) převádět nebo šířit váš Obsah v nejrůznějších veřejných sítích a médiích a (b) provádět takové změny vašeho Obsahu, které jsou potřebné pro přizpůsobení tohoto Obsahu technickým požadavkům připojených sítí, zařízení, služeb nebo médií. Souhlasíte s tím, že tato licence dovoluje společnosti Google provádět tyto činnosti.

11.4 Potvrzujete a zaručujete společnosti Google, že máte veškerá práva, pravomoc a oprávnění nezbytné k udělení výše popsané licence.

Důsledky takového ujednání nechť si přebere čtenář sám… Představte si své blogy, osobní i pracovní e-maily, vyhledávání, dokumenty v Google Docs, důvěrné a obchodní materiály v e-mailových schránkách… (?!) Nebo, Google, čeho přesně se to týká, když Služby jsou i to, co je zde vyjmenováno?

Google byl na toto upozorněn z mnoha stran a uznal, že tohle „je chyba“. Rázem ze smlouvy hrůzostrašné podbody zmizely a zůstala pouze věta:

11. Content license from you

11.1 You retain copyright and any other rights you already hold in Content which you submit, post or display on or through, the Services

Česká verze ještě aktualizována nebyla. Nicméně tato věta říká to, co první věta v českém překladu výše. K Obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte v rámci Služeb nebo jejich prostřednictvím si ponecháváte autorská práva a jakákoli jiná práva, která ohledně tohoto Obsahu vlastníte.

K problému se vrátíme později s podrobnějším pohledem a přehledem posledních událostí, které s ním souvisejí.

Scinet.cz


VLOŽIT KOMENTÁŘ

Vypršel časový limit. Prosím, obnovte kontrolní otázku pomocí tlačítka napravo.